ČVUT \ FSv \ KHH \ Hydrology

 

 

Courses

Klimatologie, meteorologie, hydrologie (KMH)

Hydrologie a klimatologie (HYKL)

Aplikovaná hydrologie (APHD)

Hydrologie (HYGI)

Výuka v terénu - Srbsko

Podpovrchová hydrologie

Experimentální hydroklimatologie (YEXH)

Hydroekologický monitoring a modelování (YHMM)

Projekt 1

Modelování proudění a transportu ve vadózní zóně (sdíleno s PřF UK)

Diploma Theses

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD Studies

Nabídka zaměření

Research

Small Watershed Hydrology (SWaHy) 

Integrated modeling of river-sediment-soil-groundwater system (AquaTerra)

(in Czech)

Last change 20.09.2016