ČVUT \ FSv \ KHH \ Hydrologie

 

 

Výuka

Klimatologie meteorologie hydrologie (KMH)

Hydrologie a klimatologie (HYKL)

Aplikovaná hydrologie (APHD)

Hydrology (HYLE)

Hydrologie (HYGI)

Výuka v terénu - Srbsko (VYV1)

Hydrologie kritické zóny (HKZ)

Critical Zone Hydrology (HKZ_EN)

Experimentální hydroklimatologie (YEXH)

Hydroekologický monitoring a modelování (YHMM)

Projekt 1 (PZ01)

Hydrologické procesy v městských povodích (YHMP)

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Numerické modelování systému půda-rostlina-atmosféra 

Odkazy

ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
Medium Range Forecasts for Europe (střednědobá předpověď pro Evropu, IGES)
ENSO (home page klimatické oscilace "El Niňo", NOAA)
Meteorology Guide (průvodce meteorologií, University of Illinois)
Weather Glossary (slovník meteorologických pojmů, NWS)

Světová meteorologická organizace (WMO)

Další odkazy

(in English)

Poslední změna 01.09.2022