ČVUT \ FSv \ KHH \ Hydrologie

 

 

Výuka

Klimatologie meteorologie hydrologie (KMH)

Hydrologie a klimatologie (HYKL)

Aplikovaná hydrologie (APHD)

Hydrologie (HYGI)

Výuka v terénu - Srbsko

Podpovrchová hydrologie

Experimentální hydroklimatologie (YEXH)

Hydroekologický monitoring a modelování (YHMM)

Projekt 1

Modelování proudění a transportu ve vadózní zóně (sdíleno s PřF UK)

Hydrologické procesy v městských povodích (YHMP)

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Revitalizace vodního systému krajiny a měst (VZ)

Small Watershed Hydrology (SWaHy) 

Integrated modeling of river-sediment-soil-groundwater system (AquaTerra)

Odkazy

ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
Medium Range Forecasts for Europe (střednědobá předpověď pro Evropu, IGES)
ENSO (home page klimatické oscilace "El Niňo", NOAA)
Meteorology Guide (průvodce meteorologií, University of Illinois)
Weather Glossary (slovník meteorologických pojmů, NWS)

Světová meteorologická organizace (WMO)

Další odkazy

(in English)

Poslední změna 20.09.2016