Web nejistoty
 Home 

Hydraulika bezpečnostních přelivů VD

Martin Kantor

 
Úvod
 


Úvod

     Po povodních, které se udály v nedávné minulosti, došlo k přehodnocení návrhových parametrů vodních děl. Vzhledem ke zvýšení návrhové kapacity bezpečnostních objektů je nutné ověřit kapacity stávajících bezpečnostních přelivů vodních děl. Tato práce si klade za cíl zhodnocení hydraulických poměrů vybraných typů bezpečnostních přelivů vodních děl (VD) za extremních průtoků a snaží se upozornit na hlavní hydraulické problémy těchto objektů. Posouzení hydraulických problémů vybraných typů přelivů VD je provedeno několika metodami. Základní metodou posouzení je využití dostupných empirických pozntaků. Jako rozšiřující přístupy jsou použity metody fyzikálního a matematického modelování.Celá práce je shrnuta v Diplomové práci (format .pdf)


Část práce je publikována jako Technický list výsledku řešení CIDEAS (format .pdf)

  webmaster  autor