Web nejistoty
 Home 

Předpovědi hydrogramů průtokových vln v říčním systému s využitím neuronových sítí

Ondrej Fatka

 
Úvod
 


Úvod

    Ochrana lidských životů před přírodními katastrofami, jako jsou povodně, hurikány, požáry, sopečná činnost a mnoho dalších je jednou ze základních povinností lidské společnosti.

    V důsledku globálního oteplování dochází zejména v posledních dvaceti letech k významnějšímu nárůstu výkyvů počasí, zejména teplotních výkyvů, intenzity atmosférických poruch (hurikány, tornáda, sucho) a četnosti výskytu povodňových událostí, které jsou pouze důsledkem sílící srážkové činnosti doprovázející tyto jevy.

    V České republice po katastrofální povodni v roce 1997 a 2002 vzrostl zájem obyvatelstva o řešení otázky protipovodňové ochrany v postižených oblastech.

    V důsledku povodňových událostí v uplynulých letech vzrostly obavy obyvatelstva před případnými dalšími povodňovými událostmi. Kombinace  uplynulých povodňových událostí a vyšší informovanosti obyvatelstva ze strany médií o případné hrozící povodňové či jiné katastrofě může mít pozitivní vliv na snížení ztrát lidských životů v případě výskytu další přírodní katastrofy.

    Hlavním zdrojem informací o výskytu meteorologických a hydrologických situací je v České republice hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Hlásná a předpovědní služba ČHMÚ sestává z tzv. meteoprognózy  a hydroprognózy. Hlavním úkolem meteoprognózy je vydávání předpovědí počasí a varovných zpráv o výskytu nebezpečných meteorologických situací. Jedním z hlavních úkolů hydroprognózy je vydávávání předpovědí průtoků v systému hlásných stanic na tocích na území České republiky a varovných zpráv o případném hrozícím nebezpečí v důsledku vzestupu hladin vodních toků.

Celá práce je shrnuta v tomto dokumentu (format .pdf)

  webmaster  autor