Galerie

Stránka Galerie je ve výstavbě. Postupně zde budou umístěny fotografie, filmy, animace atd. vztahující se jak k výuce, tak k výzkumu.

Kliknutím na snímek se snímek zvětší.

Galerie k výuce

HYA: Laboratorní cvičení - snímky ze studentského žlabu hydraulické laboratoře fakulty stavební ČVUT v Praze.

Galerie k výzkumu

Prázdné.

ČVUT v Praze, fakulta stavební

 katedra hydrauliky a hydrologie

PROF. Dr. Ing. Václav Matoušek