Výzkumná činnost je prováděna na dvou pracovištích — na fakultě stavební  (FSv) ČVUT a v Ústavu pro hydrodynamiku (ÚH) AV ČR.

Doba trvání: 2005—2012

Název: Odhad nejistot při simulacích následků povodní

Doba trvání: 2006-2008

Název: Disperzní a třecí mechanismy při proudění hrubozrnných směsí

FSv ČVUT: Výzkumné centrum CIDEAS

ÚH AV ČR: grant GAČR  č.  103/06/0428

Výzkum

ČVUT v Praze, fakulta stavební

 katedra hydrauliky a hydrologie

PROF. Dr. Ing. Václav Matoušek

Publikace:    seznam všech publikací od 1995 ke stažení zde.

Výběr z publikací posledních let:

Matoušek, V. (2011). Solids transport formula in predictive model for pipe flow of slurry above deposit. Particulate Science and Technology. An International Journal, Vol. 29, No. 1, pp. 89-106 (ISSN 0272-6351).

Matoušek, V. (2009). Concentration profiles and solids transport above stationary deposit in enclosed conduit. Journal of Hydraulic Engineering ASCE, Vol. 135, No. 12 (ISSN 0733-9429).

Matoušek, V. (2009). Pipe-wall friction in vertical sand-slurry flows. Particulate Science and Technology. An International Journal, Vol. 27, No. 5, pp. 456-468 (ISSN 0272-6351).

Matoušek, V. (2008). Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků. Vodní hospodářství, Vol. 6, No. 6,  příloha VTEI,  Vol. 50, No. 3, pp. 6-8 (ISSN 0322-8916).

Matoušek, V. (2007). Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed. Journal of Hydrology and Hydromechanics, Vol. 55, No. 4, pp. 274-281 (ISSN 0042/790X).

Matoušek, V.  (2006). Hydraulic transport of settling slurries in pipelines — practical application and optimization of pipeline operation. Habilitační přednáška, Vydavatelství ČVUT v Praze (ISBN 80-01-03471-2).

Matoušek, V.  (2005). Research developments in pipeline transport of settling slurries. Powder Technology, Vol. 156, No. 1, pp. 43-51, Elsevier (ISSN 032-5910).

Doba trvání: 2009-2013

Název: Vnitřní struktura proudění heterogenních suspenzí

ÚH AV ČR: grant GAČR  č.  103/09/0383