Osobní údaje

Telefon: (+420) 224 35 4673

Fax: (+420) 224 31 0782

E-mail: v.matousek@fsv.cvut.cz

 

2005 –                           vysokoškolský učitel na ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra hydrauliky a hydrologie a vědecký pracovník Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

1996 – 2005                 odborný asistent na TU Delft, fakulta strojní, katedra Dredging Engineering

1992 - 1996                  doktorand na TU Delft, fakulta strojní, katedra Dredging Engineering

1986 – 1992                 odborný pracovník Ústavu pro

                                       hydrodynamiku ČSAV

 

Odborné zaměření:

 

                                       mechanika tekutin a hydraulika

                                       vícefázové proudění

                                       potrubní doprava a čerpání směsí

                                       pohyb splavenin v tocích

                                       morfologie říčních koryt

Kontakt:

ČVUT v Praze, fakulta stavební

 katedra hydrauliky a hydrologie

PROF. Dr. Ing. Václav Matoušek

Thákurova 7

166 29 Praha 6