ČVUT \ FSv \ KHH \ Hydraulika

Výuka

Hydraulika (HYA)

Hydraulics (HYAE)

Hydraulika R (HYDR)

Hydraulika 2 (HYA2)

Hydraulika 3 (HY3V)

Hydraulics - Advanced Course (HACE)

Hydraulika technologických procesů (HTP, XHTP)

Modelování v hydraulice (XMH)

Diplomové práce

Náměty na téma bakalářských a diplomových prací

PhD studium

Nabídka zaměření

Výzkum

Revitalizace vodního systému krajiny a měst (VZ)

Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS)

Odkazy

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny

VÚV T.G.M. (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)

ÚH AV ČR (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)

USGS (vodohospodářská sekce U.S. Geological Survey)

HEC (US Army Corps of Engineers - Hydrologic Engineering Center)

(in English)

Poslední změna 22.09.2022