České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie
Modelování v hydraulice 141XMH

Modelování v hydraulice

 • Kód předmětu: 141XMH
 • Počet kreditů: 2 + 0
 • Zakončení: z
 • Obor: bak.,mag. V
 • Typ předmětu: volitelný
Vyučující:
 • Ing. Martin Kantor (B819)
Charakteristika předmětu:
 • Seznámení se moderními metodami modelování pro oblast stavební hydrauliky
 • Teoretická část o fyzikálním modelování
 • Teoretická část o matematickém modelování proudění tekutin (CFD)
 • Praktická část na počítačích - využití softwaru FLUENT
 • Simulace jednoduchých (2d, 3d) úloh z oblasti proudění v potrubí a o volné hladině
Odkazy na webové stránky: