České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HYACvičení

Harmonogram cvičení jednotlivých kroužků s ohledem na časový plán akademického roku, termíny kontrolních testů a laboratorních měření naleznete v pdf formátu zde.

Seznam témat cvičení s orientačním rozmístěním kontrolních testů (přesný rozpis cvičení včetně kontrolních testů a laboratorních měření je uveden v harmonogramu cvičení):
zadání cvičení vzorové příklady zadání domácího úkolu
1.

Úvod, fyzikální vlastnosti vody.
Hydrostatika: Tlak v kapalině, změny tlaku, rovňová plocha, přetlak, podtlak.


2.

Hydrostatika:Zatěžovací obrazce, řešení hydrostatické síly ve složkách, hydrostatická síla na rovinné a zakřivené plochy.


3.

Hydrostatika:Pascalův zákon a jeho aplikace - hydraulický lis a hydraulický převodník, vztlaková síla, ponor plovoucího tělesa. Účelné rozdělení vodorovných nosníků hradící stěny.4.

Kontrolní test 1 (témata 1 - 3)
Hydraulika potrubí: Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice.


5.

Hydraulika potrubí:Hydraulický výpočet potrubí,vyjádření ztrát třením a ztrát místních.6.

Hydraulika potrubí:Hydraulický výpočet potrubí,vyjádření ztrát třením a ztrát místních, soustava potrubí - čerpadlo.7.

Kontrolní test 2 (témata 4 - 6)

Ustálený výtok otvorem, výtokové paprsky.


8.

Hydraulika otevřených koryt:Rovnoměrné proudění v otevřených korytech, částečně plněný uzavřený profil, režimy proudění.


9.

Aplikace věty o hybnostech proudu kapaliny.10.

Kontrolní test 3 (témata 7 - 9)

Proudění podzemní vody.
Zápočty


11.

Laboratorní cvičení č. 1

 
12.

Laboratorní cvičení č. 2

 

Výběr potřebných tabulek a grafů je ke stažení ve formátu  

Laboratorní práce z hydrauliky:
Bezpečnost práce při laboratořích z hydrauliky
Zadání laboratorní úlohy:
- plavání (Archimédův zákon)

- U - trubice

- výtok otvorem

- laboratorní žlab 80 mm

- trubní linka
Tabulka potřebných fyzikálních veličin
Návody k laboratorním měřením

Cvičící (místnost):
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. (D2094), výsledky testů a úkolů
Ing. Mikoláš Kesely (B819a) výsledky testů a úkolů
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. (D2095) výsledky testů a úkolů
Ing. Petra Podešvová (D2098) výsledky testů a úkolů

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení zde