České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HYACvičení

Harmonogram cvičení jednotlivých kroužků s ohledem na časový plán akademického roku, termíny kontrolních testů a laboratorních měření naleznete v pdf formátu zde.

Seznam témat cvičení s orientačním rozmístěním kontrolních testů (přesný rozpis cvičení včetně kontrolních testů a laboratorních měření je uveden v harmonogramu cvičení):

... zadání cvičení
... vzorové příklady s řešením
... další možné příklady na procvičení
... zadání domácího úkolu
1.

Úvod, fyzikální vlastnosti vody.
Hydrostatika: Tlak v kapalině, změny tlaku, rovňová plocha, přetlak, podtlak.2.

Hydrostatika: Zatěžovací obrazce, řešení hydrostatické síly ve složkách, hydrostatická síla na rovinné a zakřivené plochy.3.

Hydrostatika: Pascalův zákon a jeho aplikace - hydraulický lis a hydraulický převodník, vztlaková síla,ponor plovoucího tělesa. Účelné rozdělení vodorovných nosníků hradící stěny.
4.

Kontrolní test 1 (témata 1 - 3)
Hydraulika potrubí: Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice.5.

Hydraulika potrubí: Hydraulický výpočet potrubí,vyjádření ztrát třením a ztrát místních.6.

Hydraulika potrubí: Hydraulický výpočet potrubí,vyjádření ztrát třením a ztrát místních, soustava potrubí - čerpadlo.
7.

Kontrolní test 2 (témata 4 - 6)

Ustálený výtok otvorem, výtokové paprsky.8.

Hydraulika otevřených koryt: Rovnoměrné proudění v otevřených korytech, částečně plněný uzavřený profil, režimy proudění.
9.

Aplikace věty o hybnostech proudu kapaliny.10.

Kontrolní test 3 (témata 7 - 9)

Proudění podzemní vody.11.

Laboratorní cvičení č. 1

 
12.

Laboratorní cvičení č. 2

 

Výběr potřebných tabulek a grafů je ke stažení ve formátu  

Laboratorní práce z hydrauliky:
Bezpečnost práce při laboratořích z hydrauliky
Zadání laboratorní úlohy:
- plavání (Archimédův zákon)

- U - trubice

- výtok otvorem

- laboratorní žlab 80 mm

- trubní linka (drsnost potrubí)

- účinnost čerpadla
Tabulka potřebných fyzikálních veličin

Cvičící (místnost):
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. (D2094) Výsledky testů a úkolů kruh 116 pondělí 10:00, kruh 112 pondělí 14:00
Ing. Martin Fencl (D2094)
Ing. Jan Krupička, Ph.D. (B819a) výsledky testů a úkolů
Ing. Jakub Novotný (B819a)
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. (D2095) výsledky testů a úkolů
Ing. Anna Špačková (D2098) výsledky testů a úkolů

 

 

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení zde