České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika R - 141HYDRPřednášky  

1.

Úvod a fyzikální vlastnosti kapalin: Fyzikální vlastnosti vody a směsí.


2.

Působení hydrostatického tlaku, hydrostatická síla: Tlak v kapalině, změny tlaku, přetlak, podtlak, zavedení pojmu hydrostatická síla.

3.

Zatížení konstrukcí hydrostatickou silou: Zatěžovací obrazce, řešení hydrostatické síly ve složkách, hydrostatická síla na rovinné a zakřivené plochy, aplikace řešení hydrostatické síly na stavební konstrukce, vztlaková síla, ponor plovoucího tělesa.

4.

Proudění v potrubí: Hydraulický výpočet potrubí, vyjádření ztrát třením a ztrát místních.

5.

Proudění v potrubí, čerpání kapalin: Hydraulický výpočet potrubí. Hydraulický návrh čerpadla a posouzení funkčnosti soustavy čerpadlo-potrubí. Podtlaky, kavitace.

6.

Proudění v potrubí: Provoz potrubí, silový účinek proudu, hydraulický ráz.

7.

Proudění s volnou hladinou: Stanovení kapacity koryta, vztah mezi průtokem a hloubkou v korytě toku a částečně plněném uzavřeném profilu stoky.

8.

Proudění s volnou hladinou: Proudění říční a bystřinné, průběh hladin.

9.

Hydraulika objektů na vodních tocích: Výtok otvorem a pod stavidlem. Proudění při řešení objektů v kontaktu s vodou - aplikace pro přelivy.

10.

Hydraulika objektů na vodních tocích: Proudění při řešení objektů v kontaktu s vodou - aplikace pro mosty, propustky.

11.

Proudění podzemní vody: Řešení průsaků a odvodnění, aplikace pro sypané hráze, studně, zářezy, štoly, drény.

12.

Průtok: Tvorba, klasifikace a měření průtoku ve stavebních aplikacích.

13.

Shrnutí obsahu předmětu HYAR

 

Pro zájemce - ke stažení: Historie hydrauliky (.pdf)

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení
zde.