České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika R - 141HYDRCvičení

Harmonogram cvičení jednotlivých kroužků s ohledem na časový plán akademického roku, termíny kontrolních testů a laboratorních měření naleznete v pdf formátu zde.

Seznam témat cvičení s orientačním rozmístěním kontrolních testů (přesný rozpis cvičení včetně kontrolních testů a laboratorních měření je uveden v harmonogramu cvičení):
zadání cvičení vzorové příklady zadání domácího úkolu
1.

Úvod, fyzikální vlastnosti vody.

2.

Působení hydrostatického tlaku: Tlak v kapalině, změny tlaku, přetlak, podtlak.


3.

Zatížení konstrukcí kapalinami: Zatěžovací obrazce, řešení hydrostatické síly ve složkách, hydrostatická síla na rovinné a zakřivené plochy.4.

Zatížení konstrukcí kapalinami, plovoucí konstrukce: Vztlaková síla, ponor plovoucího tělesa.5.

Kontrolní test 1 (témata 1 - 4)

Proudění v potrubí, hydraulické ztráty: Hydraulický výpočet potrubí, vyjádření ztrát třením a ztrát místních.


6.

Proudění v potrubí.


7.

Proudění v potrubí, systém potrubí-čerpadlo: Stanovení pracovního bodu soustavy potrubí-čerpadlo.8.

Kontrolní test 2 (témata 5 - 7)

Proudění s volnou hladinou: Rovnoměrné proudění v otevřených korytech, částečně plněný uzavřený profil, proudění říční a bystřinné.9.

Hydraulika objektů na vodních tocích.10.

Kontrolní test 3 (témata 8 - 9)

Proudění podzemní vody.
Zápočty


11.

Laboratorní cvičení č. 1

 
12.

Laboratorní cvičení č. 2

 

Výběr potřebných tabulek a grafů je ke stažení ve formátu  

Laboratorní práce z hydrauliky:
Bezpečnost práce při laboratořích z hydrauliky
Zadání laboratorní úlohy: - plavání (Archimédův zákon)

- U - trubice

- laboratorní žlab 80 mm

- trubní linka

- účinnost čerpadla

- ostrohranný přeliv
Tabulka potřebných fyzikálních veličin

Cvičící (místnost, konz. hodiny):
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. (D2095) výsledky testů a úkolů
Ing. Vojtěch Skala (B824) výsledky testů a úkolů

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení zde