České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 3 - pro magisterské studium 141HY3VHydraulika pro magisterské studium

  • Kód předmětu: 141HY3V
  • Počet kreditů: 2 + 2
  • Zakončení: z,zk

Cíle předmětu:
Předmět umožní v hydraulice již mírně pokročilému studentovi důkladně pochopit fyzikální zákonitosti proudění kapaliny a zásady jeho matematického a fyzikálního modelování. Dále jej naučí používat získané znalosti při řešení některých složitých aplikací proudění kapaliny v inženýrské praxi.

Obsah předmětu:
I. Teorie a experiment v hydraulice: Pohyb reálné kapaliny (základy matematického modelování, Navier-Stokesovy rovnice, transportní procesy, turbulence). Základy fyzikálního modelování a modelová podobnost. Struktura proudění (laminární a turbulentní, newtonské a nenewtonské, mezní vrstva, úplav).
II. Složitější hydraulické aplikace: Neustálené proudění (vlny, rázy). Proudění v potrubí (potrubí-čerpadlo, kavitace, složitá potrubí). Výtok otvorem (u hradících konstrukcí, nádob a plavebních komor). Silový účinek paprsku na plochy. Obtékání tuhého povrchu. Pohyb tuhých částic v kapalině.

Doplňkové studijní materiály:
  • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice.
  • Mariott M.: Nalluri And Featherstone's Civil Engineering Hydraulics: Essential Theory with Worked Examples. Sixth Edition. Wiley-Blackwell, 2016. ISBN 9781118915639.
  • Chadwick A., Morfett J., Borthwick M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Sixth Edition. CRC Press, 2021. ISBN 9780367460891.

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránky