České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HYA2
Hydraulika

 • Kód předmětu: 141HYA2
 • Kredity, rozsah: 6 kreditů, 2 + 3
 • Zakončení: z,zk


Literatura:
 • Boor, Kunštátský, Patočka - Hydraulika pro vodohospodářské stavby
 • Kolář - Patočka - Bém : Hydraulika, SNTL, Praha 1983, učebnice
 • Kolář a kol. – Hydraulika – technický průvodce

Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránkyPodmínky pro udělení zápočtu:
 • řádná docházka na cvičení
 • aktivní práce na cvičení
 • včasné odevzdání správně vypracovaných domácích úloh

Zápočtové písemky:

  V průběhu semestru se na cvičeních píší 3 početní písemky, z každé je možno obdržet maximální možný zisk 3 bodů (celkový maximální bodový zisk z těchto tří písemek je tedy 9 bodů). Body z těchto písemek se přičítají k bodům získaným při zkoušce.
Informace o zkoušce:
 • příkladová část - 3 příklady (maximální bodový zisk 12b. - cca 120 minut) obdobného typu jako na cvičení; nutný minimální bodový zisk 6b
 • teoretická část - 6 teoretických otázek (maximální bodový zisk 18b. cca 60minut) z celé probírané látky, nutný minimální bodový zisk z této části 7 bodů

 Tabulka výsledného ohodnocení dle dosaženého bodového zisku:

 celkový bodový zisk < 19.5 19.5-22.5 23-26 26.5-29.5 30-33 33.5-39
 hodnocení F E D C B A