České vysoké učení technické
  Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika 141HYA2Cvičení

zadání cvičení vzorové příklady zadání domácího úkolu
1. Hydrostatika: Výpočet hydrostatického zatížení na složité konstrukce.
2. Hydrostatika: Výpočet hydrostatického zatížení na složité konstrukce (hydrostatický jez).

3. 1. zápočtová písemka
Výpočet proudění tlakovým potrubím se započítáním ztrát třením a ztrát místních.
4. Výpočet proudění složitým potrubím.
5. Výpočet proudění ve větevném potrubí.
6. Návrh hydrodynamického čerpadla.

7. 2.zápočtová písemka
Výpočet rovnoměrného proudění v otevřených korytech.8. Výpočet nerovnoměrného proudění v otevřených korytech.
9. Výpočet průtoku přepadem přes ostrou hranu, jezové těleso a širokou korunu.
10. Výpočet parametrů vodního skoku, hydraulický návrh vývaru.


11. Výpočet průběhu hladin při proudění mostními objekty a propustky.
12. 3. zápočtová písemka
Praktické aplikace hydraulických výpočtů.
  

Výběr potřebných tabulek a grafů je ke stažení ve formátu
Výpis vzorců k početní části zkoušky je ke stažení ve formátu

Cvičící (konzultační hodiny):
Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. (;)
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. (;)

Výsledky testů a úkolů

Pro otevření souborů potřebujete Adobe Reader (Acrobat Reader)
Adobe Reader je volně ke stažení zde