České vysoké učení technické
 
Fakulta stavební
  Katedra hydrauliky a hydrologie
 Hydraulika technologických procesů 141HTP, 141XHTPHydraulika technologických procesů

  • Kód předmětu: 141HTP, 141XHTP
  • Počet kreditů: 3 + 0
  • Zakončení: z

Cíle předmětu:
Předmět se zabývá hydraulickými procesy vyskytujícími se v průmyslové praxi a souvisejícími s pohybem vody s příměsemi (nejčastěji tuhých částic, ale i např. chemických látek nebo vzduchových bublin).

 

Obsah předmětu:
Praktické řešení hydraulických problémů v technologických procesech: usazování, míchání, odstřeďování, fluidizace, proudění a čerpání. Na základě matematického modelování procesů návrh hydraulického zařízení, např. trasy pro dopravu tekutin a vícefázových soustav (newtonských/nenewtonských kapalin/směsí a vícefázových systémů) uzavřenými a otevřenými vedeními (potrubí a koryta).

 

Téma 1: Usazování a fluidace,

téma 2: Newtonské směsi hrubozrnné: proudění potrubím,

téma 3: Newtonské směsi hrubozrnné: proudění otevřeným kanálem (vč. stokové sítě),

téma 4: Newtonské směsi jemnozrnné: proudění otevřeným kanálem (vč. stokové sítě),

téma 5: Nenewtonské směsi jemnozrnné: proudění potrubím,

téma 6: Čerpání směsí,

téma 7: Míchání směsí a separace fází působením odstředivé síly,

téma 8: Vzduchové bubliny (v tlakovém proudění vody a ve vodě v klidu).

 


Literatura:

 

Bláha, Brada: Statě z čerpací techniky, skripta FS ČVUT.

Bláha, Brada: Hydrodynamická čerpadla, skripta FS ČVUT.

Govier, G.W. a Aziz, K.: The Flow of Complex Mixtures in Pipes, Van Nostrand Reinhold Company, 1972.

Julien, P.Y.: Sedimentation  and erosion, Cambridge University Press, 1998.

Matoušek, V. Dredge Pumps and Slurry Transport, skripta TU Delft, 2004.

Novák V., Rieger F. a Vavro K.: Hydraulické pochody v chemickém a potravinářském průmyslu, SNTL ,1989.

Perry's Chemical Engineer's Handbook.

van Rijn, L.: Sediment Transport by Currents and Waves, Delft Hydraulics, 1989.


Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - odkaz na www stránkyDoc. Dr. Ing. Václav Matoušek
konzultační hodiny: středa 10:45 - 12:15 v B818