Nabídka zaměření doktorského studia - Hydraulika

Zaměření 1: Matematické modelování pohybu splavenin otevřenými koryty (V. Matoušek)
Zaměření 2: Matematické modelování korytotvorných procesů v řekách s pohyblivým dnem (usazování, zanášení, vymílání) (V. Matoušek)
Zaměření 3: Matematické modelování hydraulické dopravy směsí potrubními systémy (V. Matoušek)
Zaměření 4: Matematické modelování vlivu uzavření hladiny (splávím, ledem apod.) na vnitřní strukturu proudu a smykové poměry ve dně koryta (V. Matoušek)
Zaměření 5: Modelování faktorů ovlivňujících hydraulickou drsnost otevřených koryt (V. Matoušek)
Zaměření 6: Modelování vlivu chodu splavenin na hydraulickou drsnost koryta (V. Matoušek)